Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Aten CS1216A KVM 16 port PS/2 & USB
    CS1216A là một KVM Switch có thể điều khiển tới 512 servers bởi cascade. Đây là giải pháp hiệu quả cho việc quản lí server networks.
  • Aten CS1216  KVM 16-port PS/2 & USB

    The CS1316 KVM switch allows access and control up to 256 computers from a single console (keyboard, mouse, and monitor). As many as 16 additional switches can be cascaded* bringing the…

Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.