Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Aten CS1308 KVM Switch 8 port PS/2 & USB
    Sản phẩm CS1308 KVM cho phép truy cập và điều khiển lên tới 64 máy chủ từ 1 console duy nhất (keyboard, mouse, and monitor). CS1308 hỗ trợ cả 2…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.