Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Aten CS1754 KVM 4-port PS/2 & USB
    CS1754 là một KVM Switch có 4 ports chuẩn PS/2 hoặc USB, cáp âm thanh, hơn nữa, nó còn hỗ trợ 3- tier kết nối qua cascade. Với 21 con…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.