Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Hệ thống quản lý khí lạnh
    Trong môi trường trung tâm dữ liệu ngày nay, việc làm mát hệ thống và chi phí điện là một yếu tố quan trọng đối với các giải pháp mạng.…
  • Aten CS9138 KVM Switch 8-port PS/2
    CS9138 là một KVM Switch 8 ports có thể điều khiển 8 máy tính, cho phép kết nối 3 tiers bởi cascade. Nếu cài đặt 73 con CS9138, nó sẽ…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.