Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

  • Aten KN1000 KVM/PDU Over IP (1-port)
    Đây là thiết bị cung cấp khả năng truy cập từ xa BIOS- level tới servers hoặc over IP để chuyển mạch KVM mà không có over IP.
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.