Light JSC Light JSC Tìm kiếm sản phẩm

 • Patch Panel Cat6 48-port ADC Krone
  Patch Panel Cat6 ADC Krone 48 port, loại PCB
 • Patch Panel Cat6 24-port ADC Krone
  Patch Panel Cat6 ADC Krone 48 port, loại PCB
 • Outlets Category 5e Solutions
  Keystone Inline RJ45 Outlet. Keystone clipping allows mounting into Keystone patch panels and Keystone style faceplates. Category 5e RJ45 outlets. Wiring code label provides both 568A and 568B wiring formats.
 • Patch Panel Cat 5e 48-port ADC Krone
  Patch Panel Cat5E ADC Krone 48 port, loại PCB
 • Alantek Patch Panels
  Patch Panels của Alantek có nhiều mã sản phẩm khác nhau (302-201601-24AB, 302-201001-2400, 302-201BLN-48BL...) với các đặc tính cụ thể được mô tả ở mục dưới.
 • Patch Panel Cat 5e 24-port ADC Krone
  Patch panel Cat5E ADC Krone 24-port, loại PCB
 • Patch Panel Cat 5e 24port AMP
  Patch Panel Cat 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng  như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155…
 • Cat6 Patch Panel 24-Port AMP
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng hiện tại và tương lai chẳng hạn như: Gigabit…
 • Patch Panel Cat 5e 48-Port AMP
  Patch Panel Cat 5E SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như : Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155…
 • Patch Panel Cat 6 48-Port AMP
  Patch Panel Cat 6 SL Series AMP NETCONNECT vượt tất cả các yêu cầu về hiệu suất cho những ứng dụng như: Gigabit Ethernet (1000BASE-TX), 10/100BASE-TX, token ring, 155 Mbps…
Copyrights © 2012 & All Rights Reserved by Light JSC, Nhà phân phối KVM Switch, Thiết bị lưu trữ Promise.