Có 1 điều mà rất nhiều người mắc phải đó là không thể xem và quản lý PC / máy chủ được kết nối từ trình duyệt từ xa. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là thiết lập trình duyệt IE trước khi truy cập từ xa vào PC / máy chủ. Dưới đây là các bước thiết lập về trình duyệt IE trước khi đăng nhập Kinan IP KVM.
Hướng dẫn thiết lập trình duyệt IE trước khi đăng nhập Kinan IP KVM Switch
Có 1 điều mà rất nhiều người mắc phải đó là không thể xem và quản lý PC / máy chủ được kết nối từ trình duyệt từ xa. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là thiết lập trình duyệt IE trước khi truy cập từ xa vào PC / máy chủ. Dưới đây là các bước thiết lập về trình duyệt IE trước khi đăng nhập Kinan IP KVM.
Bước 1: Cài đặt và mở trình duyệt IE, click top-right settings ->【Internet Options】

Bước 2: Click【Security】 -> 【Custom Level】


【ActiveX controls and plugins】


Bước 3: Click【Advanced】, tìm 【Allow software to run or install even if the signature is invalid】và chọn nó.

Khi cài đặt hoàn tất, nhập địa chỉ IP của IP KVM Switch, đăng nhập KVM bằng tên người dùng và mật khẩu, sau đó bạn có thể xem và quản lý PC / máy chủ được kết nối với IP KVM.
Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Tin liên quan

Bình luận