Sự xuất hiện của các hệ thống mạng video yêu cầu tăng cường sử dụng đĩa cứng lưu trữ. Điều này đưa đến một số câu hỏi, từ bao nhiêu đĩa cứng là cần thiết và làm thế nào để xây dựng hệ thống lưu trữ an toàn.
Cách tính dung lượng và thời gian lưu trữ cho hệ thống Camera IP

Hệ thống lưu trữ

 

Sự xuất hiện của các hệ thống mạng video yêu cầu tăng cường sử dụng đĩa cứng lưu trữ. Điều này đưa đến một số câu hỏi, từ bao nhiêu đĩa cứng là cần thiết và làm thế nào để xây dựng hệ thống lưu trữ an toàn.

Tính toán lưu trữ cần thiết


Tính toán không gian lưu trữ yêu cầu:

Các nhân tố cần tính đến để tính toán không gian lưu trữ cần thiết cho hệ thống:

  • Số lượng camera

  • Số giờ mỗi ngày camera sẽ lưu dữ liệu (24h - 12h - 8h)

  • Bạn cần lưu trữ dữ liệu trong bao lâu

  • Lưu trữ liên tục hay chỉ lưu khi có sự kiện Motion detection.

  • Các tham số khác như frame rate, chuẩn nén, độ nén, Chất lượng hình ảnh và mức độ complexity

Lưu ý là các ví dụ tính toán bên dưới chỉ là ví dụ

The calculation examples below do not consider storage space for the operating system or video management software.

JPEG / Motion JPEG

For JPEG/Motion JPEG where single files are received, storage requirements vary by changing the frame rate, resolution and compression: Cameras 1, 2 and 3 in the table below have different storage requirements according to their fps (frames per second) and resolution settings.

Calculation:
Image size x frames per second  x 3600s = KB per hour / 1,000 = MB per hour
MB per hour x hours of operation per day/1000 = GB per day
GB per day x requested period of storage = Storage need

Camera Resolution Image size (KB) Frames per second MB/hour Hours of operation  GB/day
No. 1 CIF 13 5 234 8 1.9
No. 2 CIF 13 15 702 8 5.6
No. 3 4CIF 40 15 2160 12 26

Total for the 3 cameras and 30 days of storage = 1002 GB.

MPEG-4

In MPEG-4, the images are received in a continuous data stream, i.e not individual files. It is the bit rate - measuring the amount of video data transmitted - that determines the corresponding storage requirements. The bit rate is a result of specific frame rate, resolution and compression, as well as the level of motion in the scene.

Calculation:
Bit rate / 8 (bits in a byte) x 3600s = KB per hour / 1,000 = MB per hour
MB per hour x hours of operation per day / 1000 = GB per day
GB per day x requested period of storage = Storage need

Camera Resolution Bit rate (Kbit/s) Frame per second MB/hour Hours of operation GB/day
No. 1 CIF 170 5 76.5 8 0.6
No. 2 CIF 400 15 180 8 1.4
No. 3 4CIF 880 15 396 12 5

Total for the 3 cameras and 30 days of storage = 204 GB

H.264

Calculation: 
Bit rate / 8 (bits in a byte) x 3600s = KB per hour / 1,000 = MB per hour
MB per hour x hours of operation per day / 1000 = GB per day
GB per day x requested period of storage = Storage need

Camera Resolution Bit rate (Kbit/s) Frame per second MB/hour Hours of operation GB/day
No. 1 CIF 110 5 49.5 8 0.4
No. 2 CIF 250 15 112.5 8 0.9
No. 3 4CIF 600 15 270 12 3.2

Total for the 3 cameras and 30 days of storage = 135 GB
 
Note: The formula does not take into account the amount of motion, which is an important factor that can influence the size of storage required.

Chia sẻ bài viết: Facebook Twitter Email

Tin liên quan

Bình luận